Autobusové nádraží, Spolková02:22
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
NÁSTUPIŠTĚ
/ PLATFORM
Žádný spoj nebyl nalezen.
© Dopravní podnik Simtov, 2021
www.dpsimtov.eu