Háje, sídliště01:11
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
abus 30nízkopodlažníNemocnice Vřesiny21:01+ 8 min
© Dopravní podnik Simtov, 2021
www.dpsimtov.eu