Háje, sídliště11:39
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 14nízkopodlažníEvropská11:410 min
Aktuální zastávka: Háje, rozcestí
© Dopravní podnik Simtov, 2021
www.dpsimtov.eu