Hlavní nádraží01:02
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
NÁSTUPIŠTĚ
/ PLATFORM
Žádný spoj nebyl nalezen.
Z důvodu opravy tramvajové tratě je linka 2 od 2.8. do 31.8.2021 ukončena v zastávce Muzeum. V úseku Muzeum – Nemocnice Vřesiny je zavedena náhradní autobusová doprava linkou X2.
© Dopravní podnik Simtov, 2021
www.dpsimtov.eu