Pražská22:20
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
NÁSTUPIŠTĚ
/ PLATFORM
abus 42nízkopodlažníMezinárodní letiště - Airport - Flughafen22:350 minA
Aktuální zastávka: Univerzita
© Dopravní podnik Simtov, 2020
www.dpsimtov.eu