Řeznická18:43
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 10nízkopodlažníEvropská19:000 min
© Dopravní podnik Simtov, 2020
www.dpsimtov.eu