Říční11:49
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
abus 23nízkopodlažníNa Lukách11:48+ 1 min
Aktuální zastávka: Říční
© Dopravní podnik Simtov, 2021
www.dpsimtov.eu