Severní Předměstí06:52
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 14nízkopodlažníHáje, rozcestí06:570 min
Aktuální zastávka: Raichlova
Vážení cestující, od 3.5.2021 je linka 28 nahrazena trolejbusovou linkou 14 v obdobné trase. Věnujte zvýšenou pozornost novému trasování spojů.
© Dopravní podnik Simtov, 2021
www.dpsimtov.eu