Střední škola technická a dopravní03:15
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
Žádný spoj nebyl nalezen.
Z důvodu stavebních prací je trolejbusová zastávka ve směru do centra dočasně přesunuta o cca 30 m vpřed.
© Dopravní podnik Simtov, 2020
www.dpsimtov.eu