Strojnická /Z/07:50
ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ / STOP AT SIGNAL
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
Žádný spoj nebyl nalezen.
© Dopravní podnik Simtov, 2020
www.dpsimtov.eu