Technická /Z/23:18
ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ / STOP AT SIGNAL
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 15nízkopodlažníZborovská pole23:240 min
Aktuální zastávka: Autobusové nádraží, Spolková
© Dopravní podnik Simtov, 2020
www.dpsimtov.eu