Tyršova22:57
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 17nízkopodlažníRaichlova23:080 min
Aktuální zastávka: Na Míráku
© Dopravní podnik Simtov, 2020
www.dpsimtov.eu