Panel odjezdů
Elišky Krásnohorskézastávka bezbariérově nepřístupná
30
Evropskázastávka částečně bezbariérově přístupná
1, 10, 14, 18, 23, 30
© Dopravní podnik Simtov, 2022
www.dpsimtov.eu