Panel odjezdů
Lázeňskázastávka bezbariérově nepřístupná
23
Lidickázastávka částečně bezbariérově přístupná
1, 30
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu