Autobusové nádraží19:15
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
NÁSTUPIŠTĚ
/ PLATFORM
abus 23nízkopodlažníPoliklinika18:55+ 32 minA2
Aktuální zastávka: Na Lukách
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu