Autobusové nádraží, Spolková13:49
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
NÁSTUPIŠTĚ
/ PLATFORM
trol 16Zborov11:33~ 136 minS2
trol 16nízkopodlažníAntonína Barcala13:510 minS1
trol 15Nové Zámky13:530 minS1
trol 16nízkopodlažníZborov13:560 minS2
trol 15nízkopodlažníNové Zámky13:570 minS1
trol 15nízkopodlažníNové Zámky13:580 minS1
trol 15Zborovská pole13:590 minS2
trol 16Městské lázně13:590 minS2
trol 16Zborov13:590 minS2
trol 15nízkopodlažníNové Zámky14:020 minS1
© Dopravní podnik Simtov, 2022
www.dpsimtov.eu