Autobusové nádraží, Spolková06:55
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
NÁSTUPIŠTĚ
/ PLATFORM
trol 15nízkopodlažníNové Zámky06:580 minS1
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu