Heyrovského06:17
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
abus 30nízkopodlažníZadní Rolky – přes Tovární06:210 min
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu