Hornická /Z/05:54
ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ / STOP AT SIGNAL
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
abus 23nízkopodlažníPoliklinika06:000 min
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu