Křižíkovy sady19:56
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
NÁSTUPIŠTĚ
/ PLATFORM
abus 22nízkopodlažníPoliklinika19:560 minB1
Aktuální zastávka: Křižíkovy sady
abus 22nízkopodlažníPoliklinika19:580 minB1
Aktuální zastávka: Peroutkova
abus 29nízkopodlažníRolky19:59+ 1 minA1
Aktuální zastávka: Marie Sklodowské
abus 22nízkopodlažníPoliklinika20:010 minB1
Aktuální zastávka: Peroutkova
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu