Karoliny Světlé05:37
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
tram 2nízkopodlažníNemocnice Vřesiny05:480 min
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu