Lázeňská20:14
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
abus 23nízkopodlažníPoliklinika20:290 min
Aktuální zastávka: Na Lukách
abus 23Poliklinika20:380 min
Aktuální zastávka: Na Lukách
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu