Městské lázně13:00
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 16nízkopodlažníAntonína Barcala13:020 min
trol 15nízkopodlažníNové Zámky13:040 min
trol 15nízkopodlažníNové Zámky13:050 min
trol 16nízkopodlažníAntonína Barcala13:070 min
© Dopravní podnik Simtov, 2022
www.dpsimtov.eu