Na Míráku20:12
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 17nízkopodlažníRychtářka20:310 min
trol 17nízkopodlažníRychtářka20:310 min
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu