Sokolská07:52
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
Žádný spoj nebyl nalezen.
Od čtvrtka 23.3.2023 je linka 30 mezi zastávkami Jungmannova a Radeckého náměstí trvale přesměrována po nové trase a touto zastávkou již neprojíždí.
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu