Stružná,,na rozcestí /Z/19:32
ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ / STOP AT SIGNAL
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
abus 61nízkopodlažníBorovec18:44+ 55 min
abus 61Borovec19:430 min
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu