Studentská14:34
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 10nízkopodlažníRolky13:52+ 47 min
© Dopravní podnik Simtov, 2022
www.dpsimtov.eu