Studentská20:56
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 10nízkopodlažníRolky20:570 min
Aktuální zastávka: Studentská
trol 17nízkopodlažníBělice21:00+ 1 min
Aktuální zastávka: Jana Bechera
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu