Technická /Z/21:20
ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ / STOP AT SIGNAL
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
abus 15nízkopodlažníZborovská pole21:30+ 1 min
© Dopravní podnik Simtov, 2022
www.dpsimtov.eu