Tyršova21:17
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 17nízkopodlažníU Školky » Dopravní podnik21:220 min
Aktuální zastávka: Čechova
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu