U pošty21:16
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 10nízkopodlažníRolky21:10~ 6 min
abus 29nízkopodlažníRolky21:210 min
trol 13Rolky21:230 min
trol 10Rolky21:310 min
trol 10nízkopodlažníKvasnov, U prodejny – přes Rolky21:330 min
trol 10nízkopodlažníKvasnov, U prodejny – přes Rolky21:410 min
© Dopravní podnik Simtov, 2022
www.dpsimtov.eu