Vřesová08:08
PŘEHLED ODJEZDŮ / DEPARTURES
LINKA
/ LINE
CÍL
/ DESTINATION
PLÁNOVANÝ ODJEZD
/ REGULAR DEPARTURE
ZPOŽDĚNÍ
/ DELAY
trol 17Bělice08:100 min
trol 17nízkopodlažníBělice08:170 min
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu