Panel odjezdů
#ABCDEF
HJKLMNO
PRSTUVZ
© Dopravní podnik Simtov, 2023
www.dpsimtov.eu