Panel odjezdů
#ABCDEF
HJKLMNO
PRSTUVZ
Linky 1, 2
Z důvodu stavebních prací je od 30.6. do cca 15.8.2022 zastávka Muzeum směr Náměstí Osvobození přesunuta do prostoru tramvajového obratiště.
© Dopravní podnik Simtov, 2022
www.dpsimtov.eu